ROUND SPERMATID NUCLEAR INJECTION (ROSNI), yuvarlak hücrelerin nüklear kısımlarının ayrıştırılıp oosite enjeksiyonu anlamına gelir. Bu teknik ile ROSI tekniğinin sahip olduğu bazı dezavantajların  giderilmesi nedeni ile klinik sonuçlarının daha başarılı olduğu gözlenmiştir.Nüklear kısmın ayrı olarak verilmesi erkeğe ait kromozomal materyalini kendini ortaya koyabilmesini kolaylaştırdığı gibi nüklear bölgenin çevresinde yer alan sitoplazmada döllenmeyisağlayan organelleri içerir.