Spermatogenetik hücreler yoğun somatik hücre birikimlerinin içinde bulunmaları nedeni ile açığa çıkabilmeleri amaçlı farklı enzimler eşliğinde (Collagenasetype-IV , Erytrolysis, Trypsin ve DNAse ),inkübasyonlar, sentrifugasyonlar ve sedimentasyonlar eşliğinde açığa çıkarılmaktadırlar.Bu konuda hücre biyolojisini iyi bilen , tecrübeli bir ekibin varlığı çok büyük değer taşımaktadır.