ROUND SPERMATID INJECTION ( ROSI) , Türkçe olarak yuvarlak hücre enjeksiyonu anlamına gelir. Spermatogenez sonrası oluşan haploid hücre grubudur. Bu hücrelerin seçilerek oosit sitoplazması içerisine mikroenjeksiyonu bu tekniğin uygulamasıdır. Sa ve Sb dönem intrasitoplazmik mikroenjeksiyonlar bu tekniğin içerisindedir.