ELONGE SPERMATID INJECTION (ELSI) , Türkçe olarak ovalleşmiş, uzamış şekle sahip, yuvarlak hücrelerin daha ileri formlarının, oosit sitoplazması içerisine mikroenjeksiyon uygulamalarının kısaltmasıdır. Spermatogenez sonrası oluşan yuvarlak hücrelerin , geçirdikleri metamorfoz  (spermiogenez) süreci sonrası  oluşan sperm öncesi hücre grubudur. Aslında yuvarlak hücreden daha olgun ve sperm fizyolojisine daha yakın olmaları nedeni ile ROSI uygulamasından daha fazla gebelik şansı olan bir uygulama olmasına rağmen , bu hücre grubunda gelişim duraksamasının daha fazla görülmesi nedeni ile dejenereolup canlılığını yitirmiş hücrelerle birlikte yüksek oranda DNA hasarının gözlenmesi, ELSI işleminin şansını azaltmaktadır.