MikrodiseksiyonTESE (Mtese) işlemi sonrası sperm bulunamayan non-obstructifAzoospermik(NOA) hasta grubu için elongating aşamadaki hücreler ile yeni nesil ROSI uygulanabilinirmi?

 1. Pabuccu1, S. Sertyel2, E. Pabuccu1, K. Aydos3, A.H. Haliloglu4, A. Tanaka5.
  1Ufuk University School of Medicine, ObstetricsandGynecology, Ankara, Turkey.
  2Centrum Clinic IVF Center, IVF andAndrology, Ankara, Turkey.
  3Ankara University School of Medicine, Urology, Ankara, Turkey.
  4Ufuk University School of Medicine, Urology, Ankara, Turkey.
  5Saint MotherHospital., IVF Unit, Fukuoka, Japan

Yeni nesil ROSI tekniği elongating (Sb2) spermatidlerinPiezzo oosit aktivasyonu eşliğinde kullanımı, daha önce m-TESE işleminde sperm bulunamamış NOA hastalarda ümit verici sonuçlar ortaya koymuştur.

Nonobstructifazoospermi (NOA) erkek infertilitesinin en önemli endikasyonlarından biridir ve mikrodisection TESE (m-TESE ) uygulanan hastaların yaklaşık yarısında mikroenjeksiyon (ICSI) işleminde kullanılabilecek sperm bulunamaz. Önceki yıllarda sperm ön hücreleri ile denenen ICSI işlemlerinde maalesef tatmin edici spnuçlar kaydedilememiştir. Bununla birlikte, Tanaka ve grubu 2018 yılında önemli oranda canlı doğumun sunulduğu yeni bir ROSI tekniği ortaya koydu.Bu teknik özetle m-TESE işlemi sonrası elde edilen hücrelerin seçimi ve hücre zarlarının hasarlanması sonrası sitoplazma ve nüllşeuslarının ayrılıp elektrikle aktive edilmiş oositlere mikroenjeksiyonu şeklinde uygulanmaktaydı.

Bu çalışma şubat 2018- aralık 2019 tarihleri arasında özel bir IVF kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Ürolojik konsültasyon sonrası NOA hastaları yumurta toplama gününde m-TESE işlemine alınıp , elde edilen testiküler hücreler incelenip olgun spermatozoa bulunamayan hastalar Sb2 hücreler kullanılmak üzere yeni nesil ROSI uygulamasına dahil edilmişlerdir. Daha sonra standart laboratuvar inkübasyonu sonrası gelişen 3.gün ve blastosist dönemi embriyolar taze yada dondurma-çözme sikluslarında transfer edilmişlerdir.

İşleme alınan tüm hastalardan imzalı onay formu alınmıştır. Uygulanan m-TESE işlemi sonrası, testiküler dokular faz kontrast sisteme sahip inverted mikroskop altında ayrıntılı olarak incelenmiş, sperm olmadığı kesin olarak saptanmış, sonrasında ayrıntılı spermatid tanımlaması yapılmıştır. Elde edilmiş yuvarlak hücrelerden Sb2 formunda olanlar seçilmiş ve yeni nesil ROSI işlemi uygulanmıştır. Testiküler hücrelere enzimatik ayrıştırma sonrası izole edilmiş spermatidler hücre zarlarının hasarlanması sonrası sitoplazma ve nükleusları ayrıştırılmış ve elektrikle aktive edilmiş oositlere enjekte edilmişlerdir.

Sb2 dönemi elongatingspermatidler ile toplamda 472 çift, 904 denemede ROSI işlemine alınmışlardır. Sperm ya da elongatedspermatid bulunan olgular bu çalışmaya dahil edilmemişlerdir.  Ortalama kadın yaşı 33.5±5  ve erkek yaşı 37±5olarak ortaya konmuştur.Elde edilen ortalama olgun oosit sayısı 6.6±4 , fertilizasyon oranı 49.9% (3024/6052), klivaja gösteren embriyo 42.5% (2577/6052), gelişen embriyoların blastosist aşamasına ulaşma oranı 38.9 % (1005/2577) olarak hesaplanmıştır.Bu olguların %78’i transfer aşamasına ulaşmışlardır.Gebelik testi sonrası pozitif Hcg sonucu %14,2 (102/714) ve 20 hafta sonrası devam eden gebelik oranı %9,6 (69/714) olarak ortaya konmuştur. Bu yazının hazırlandığı tarihe kadar 8 canlı doğum oluşmuştur ve diğer gebelikler halen sağlıklı olarak sürmektedirler. Toplam canlı doğum sayısındaki artış konferans tarihinde tekrar raporlanacaktır.

Kullanılacak olan spermatogenetik hücrelerin seçimi konusunda tecrübe çok önem kazanmaktadır. Bununla birlikte bu hücreler oosit aktivasyonunu tetikleyebilme yeteneklerinden yoksundurlar. Döllenme işlemi için gerekli sitoplazmik aktivasyon elektrik uyarısı ile sağlanmaktadır. İşlem için seçilen hücreler haploidkromozomal yapıda olmalarına rağmen epigenetik değişimler maalesef sonuçlar üzerinde etki göstermektedirler.

Yeni nesil ROSI tekniği, sperm donasyonuyada evlat edinme seçeneklerinin tek seçim olarak sunulduğu bir grup erkeğe kendi hücreleri ile baba olabilme opsiyonunu sunabilmektedir. Bu çalışmada roundspermatid hücrelerinden elongating olarak tanımlanmış yuvarlak hücre grubunun sağlıklı doğum ile sonuçlanan ICSI sonuçları ile bu opsiyonu desteklemektedir.